Voorwoord

Op de negende INCOSAI in Lima (Peru) in oktober 1977 werd de Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts eenstemmig aangenomen door de afgevaardigden. Er werd destijds wel gehoopt dat de verklaring wereldwijd succes zou boeken, maar daarover bestond nog geen zekerheid.
Sindsdien hebben de ontwikkelingen in verband met de Lima-verklaring de stoutste ver-wachtingen overtroffen en is het bewijs geleverd van haar significante invloed op de ontwikkeling van overheidsaudit binnen de specifieke context van elk individueel land. De Lima-Verklaring heeft betrekking op alle rekenkamers binnen INTOSAI, ongeacht de regio waartoe zij behoren, de ontwikkeling die ze doorgemaakt hebben, de manier waarop ze geïntegreerd zijn in het overheidsapparaat en de manier waarop ze georganiseerd zijn.

Het succes van de verklaring is hoofdzakelijk te danken aan het feit dat ze een allesomvattende lijst bevat van doelstellingen en kwesties betreffende overheidsaudit, maar er toch in slaagt om opmerkelijk relevant en bondig te blijven. Bovendien zorgt het duidelijke taalgebruik ervoor dat de aandacht niet afgeleid wordt van de hoofdzaken. Dat alles maakt de verklaring handig voor gebruik.

Het hoofddoel van de Lima-Verklaring is een oproep voor onafhankelijke overheidsaudits. Een rekenkamer waarvan de onafhankelijkheid niet gegarandeerd is, voldoet niet aan de norm. Het hoeft dan ook geen verrassing te zijn dat onafhankelijkheid van rekenkamers een veelbesproken kwestie blijft binnen de INTOSAI-gemeenschap. Een rekenkamer vol-doet echter niet aan de eisen van de Lima-Verklaring door simpelweg onafhankelijk te functioneren. Die onafhankelijkheid moet ook in het wettelijk kader vastgelegd worden. Om dat te garanderen, is een goed functionerend rechtsapparaat nodig en dat bestaat enkel in de democratische rechtstaat.

De rechtsstaat en de democratie zijn dus essentiële voorwaarden voor echt onafhankelijke overheidsaudits en daarom zijn ze de pijlers waarop de Lima-Verklaring steunt. De voorschriften in de Lima-Verklaring zijn tijdloze, essentiële waarden die actueel gebleven zijn sinds ze jaren geleden aangenomen werden. De beslissing om de verklaring na twintig jaar opnieuw te publiceren, toont inderdaad aan dat de auteurs destijds een kwaliteitsvol en vooruitstrevend document opgesteld hebben.

We willen onze dankbaarheid betuigen aan het International Journal of Government Auditing voor de inspanningen die zij geleverd hebben om deze nieuwe editie van de Lima-verklaring te publiceren, beseffende dat deze tekst van fundamenteel belang is en terecht het Magna Carta van de overheidsaudit genoemd wordt. We kunnen er nu zeker van zijn dat de Lima-Verklaring in de toekomst steeds verder verspreid zal worden. Voldoen aan haar verheven idealen blijft voor ons allen een uitdagende doelstelling.

Wenen, herfst 1998

Dr Franz Fiedler

Secretaris-Generaal van INTOSAI


INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai001

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif