Het concept van audits valt niet weg te denken uit het publiek financieel management, want het management van overheidsmiddelen veronderstelt vertrouwen. Een audit is geen doel op zich, maar wel een onmisbaar deel van een regulerend systeem dat ernaar streeft om te onthullen wanneer wordt afgeweken van normen of de beginselen van de legaliteit, doelmatigheid, doeltreffendheid of zuinigheid van overheidsfinanciën worden geschonden. En dat tijdig genoeg om individuele zaken recht te kunnen zetten, de betrokkenen ter verantwoording te kunnen geroepen, vergoedingen te kunnen verkrijgen en stappen te ondernemen om te voorkomen of minstens te bemoeilijken dat dergelijke inbreuken zich voordoen.


INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai0011

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif