1. Rekenkamers moeten toegang hebben tot alle rapporten en documenten betreffende financieel management en moeten het recht hebben om alle informatie die zij noodzakelijk geacht mondeling of schriftelijk op te vragen.
  2. De rekenkamer zal telkens beslissen of het aangewezen is de audit ter plaatse bij de te auditeren instantie uit te voeren of vanuit de rekenkamer zelf.
  3. De wetgeving of in sommige gevallen de rekenkamer zal tijdsbeperkingen instellen waarbinnen informatie, documenten, financiële overzichten en andere verslagen aan de rekenkamer bezorgd moeten worden.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00110


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif