De geauditeerde instanties moeten reageren op de bevindingen van de rekenkamer binnen een termijn die vastgelegd is door de wetgeving of in sommige gevallen door de rekenkamer. Verder moeten ze aangeven welke maatregelen ze zullen treffen ten gevolge van de bevindingen.
Indien de bevindingen van de rekenkamer niet als wettelijk geldig en bindend gepresenteerd worden, moet de rekenkamer het recht hebben om de bevoegde instantie te benaderen en de verantwoordelijke rekenschap te laten afleggen.


INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00111


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif