1. Indien nodig, kan de rekenkamer het parlement en de administratie haar professionele kennis aanbieden via expertanalyses en opmerkingen over wetsvoorstellen en andere financiële regelgeving. De overheid moet op eigen verantwoordelijkheid beslissen of ze dergelijke expertanalyses aanvaardt of afslaat. Verder mag deze bijkomende taak niet anticiperen op bevindingen van toekomstige audits en mag ze de doeltreffendheid van de audits niet in het gedrang brengen.
  2. Regelgeving over gepaste en zo uniform mogelijke boekhoudprocedures mogen slechts goedgekeurd worden na overeenkomst met de rekenkamer.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00112


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif