1. Rekenkamers zullen audits uitvoeren volgens een programma dat zij zelf hebben opgesteld, zonder afbreuk te doen aan het recht van sommige instanties om een specifieke audit aan te vragen.
  2. Aangezien audit zelden allesomvattend kunnen zijn, zullen rekenkamers doorgaans noodgedwongen steekproefsgewijs te werk gaan. Die steekproeven worden wel geselecteerd op basis van een vastgesteld model en zullen omvangrijk genoeg zijn om de kwaliteit en rechtmatigheid van het financieel management te kunnen beoordelen.
  3. De auditmethodes moeten telkens aangepast worden aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang met betrekking tot het financieel management.
  4. Rekenkamers doen er goed aan om audithandleidingen op te stellen voor hun auditeurs.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00113


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif