1. De leden en het auditpersoneel van rekenkamers moeten over de noodzakelijke capaciteiten en morele integriteit beschikken om hun taken uit te voeren.
  2. Bij aanwerving van personeel moet de rekenkamer rekening houden met bovengemiddelde kennis en vaardigheden en adequate beroepservaring.
  3. Er moet met name ingezet worden op de verbetering van de theoretische en praktische beroepsontwikkeling van alle leden en auditpersoneel van de rekenkamer. Dat kan via interne, universitaire of internationale programma’s. Beroepsontwikkeling moet op alle mogelijke financiële en organisatorische manieren aangemoedigd worden. Beroepsontwikkeling gaat verder dan het traditionele kader van juridische, economische en boekhoudkundige kennis. Het omvat ook andere bedrijfsmanagementtechnieken zoals elektronische dataverwerking.
  4. Om te verzekeren dat het auditpersoneel van uitmuntende kwaliteit is, dienen de lonen evenredig te zijn aan de specifieke eisen van een dergelijk beroep.
  5. Als het auditpersoneel niet over specifieke vaardigheden beschikt, kan de rekenkamer, indien nodig, een beroep doen op externe deskundigen.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00114


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif