1. Internationale uitwisseling van ervaringen binnen de Internationale Organisatie van Hoge Auditinstellingen (INTOSAI) kan rekenkamers doeltreffend helpen om hun taken uit te voeren.
  2. Tot dusver is die uitwisseling gebeurd op congressen, opleidingsseminaries van de Verenigde Naties in samenwerking met andere instanties, in regionale werkgroepen en door middel van een professioneel tijdschrift.
  3. Het is wenselijk dat deze inspanningen en activiteiten verder uitgebreid en aangemoedigd worden. Het is namelijk van essentieel belang dat een uniforme auditterminologie ontwikkeld wordt op basis van vergelijkend recht.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00115


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif