1. Rekenkamers moeten grondwettelijk gerechtigd en verplicht zijn om jaarlijks onafhankelijk te rapporteren over haar bevindingen aan het parlement of eender welke ander verantwoordelijke instantie. Dat rapport moet ook gepubliceerd worden zodat het met zekerheid breed verspreid en grondig besproken wordt. Dat verhoogt ook de kans dat de bevindingen van de rekenkamer kunnen worden afgedwongen.
  2. Rekenkamers moeten ook het recht hebben om bijkomende rapporten uit te brengen over bijzonder belangrijke bevindingen tijdens het jaar.
  3. In het algemeen moet het jaarverslag alle activiteiten van de rekenkamer beslaan. Enkel wanneer grote of wettelijk beschermde belangen in het gedrang komen, kan de rekenkamer overwegen dat de bescherming van die belangen zwaarder doorweegt dan de onthulling van haar bevindingen.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00116


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif