1. De rapporten moeten de feiten en hun beoordelingen weergeven op een objectieve, duidelijke en bondige manier. Het taalgebruik van de rapporten moet precies en eenvoudig te begrijpen zijn.
  2. De rekenkamer moet de mening van de geauditeerde instanties over haar bevindingen in acht nemen.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00117


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif