1. De basisauditbevoegdheden van rekenkamers moeten verankerd zijn in de grondwet, eventueel aangevuld met bijzonderheden in wetgeving.
  2. De eigenlijke bevoegdheden van rekenkamers kunnen variëren naargelang de omstandigheden in elk land.
  3. Alle financiële activiteiten van de overheid moeten kunnen geauditeerd worden door rekenkamers, ongeacht of en hoe zij zijn opgenomen in de begroting. Dat bepaalde delen van het financieel management buiten de begroting gelaten worden, betekent niet dat die delen niet onderhevig zijn aan audits door de rekenkamer.
  4. Het is wenselijk dat rekenkamers door middel van hun audits aanmoedigen tot duidelijk afgebakende begrotings- en boekhoudingssystemen die zo eenvoudig en duidelijk mogelijk zijn

.


INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00118


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif