In de regel kunnen rekenkamers overheidsdiensten en andere instanties auditeren die opgericht zijn in het buitenland. Bij dergelijke audits moeten rekenkamers goed de beperkingen in acht nemen die de internationale wetgeving hen oplegt. Wanneer dit gerechtvaardigd is, moeten die beperkingen worden weggewerkt naarmate de internationale wetgeving zich verder ontwikkelt.


INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00119


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif