1. Pre-audits zijn controles van administratieve of financiële activiteiten die plaatsvinden voor het feit; post-audits zijn controles na het feit.
  2. Doeltreffende pre-audits zijn onmisbaar voor het goed management van overheidsmiddelen door de staat. Ze kunnen uitgevoerd worden door Rekenkamers of andere auditdiensten.
  3. Wanneer een pre-audit door een Rekenkamer wordt uitgevoerd, heeft dat het voordeel dat de schade kan voorkomen worden, maar dat maakt de audit wel heel arbeidsintensief en kan tot verwarring van publiekrechtelijke verantwoordelijkheden leiden. Post-audits die uitgevoerd worden door een Rekenkamer benadrukken de aansprakelijkheid van de verantwoordelijken en kan ervoor zorgen dat de schade vergoed wordt en dat herhaling van de feiten voorkomen wordt.
  4. Afhankelijk van het nationale wettelijke kader en de omstandigheden kan een land beslissen of de Rekenkamer gebruik maakt van pre-audits, maar post-audits zijn een onontbeerlijke opdracht voor elke Rekenkamer. Het maakt daarbij niet uit of de Rekenkamer al dan niet pre-audits uitvoert.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai0012


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif