1. Rekenkamers moeten bevoegd zijn om de belastinginning zo grondig mogelijk te auditeren en, dus, individuele belastingformulieren in te kijken.
  2. Fiscale audits zijn voornamelijk wettigheids- en rechtmatigheidsaudits, maar bij de audit van de toepassing van belastingwetten, zal de rekenkamer ook het systeem en de doeltreffendheid van de belastinginning, het behalen van de inkomstendoelstellingen onderzoeken en, waar dat gepast is, voorstellen doen om de wetgeving te verbeteren.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00120


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif