1. Er worden aanzienlijke middelen geïnvesteerd door de overheid in contracten en openbare werken. Dat is dus genoeg rechtvaardiging voor grondige audits van die investeringen.
  2. Aanbestedingsprocedures zijn het meest gepast en leveren het beste resultaat op wat betreft de prijs en de kwaliteit. Als die procedure niet gevolgd wordt, moet de rekenkamer de redenen daarvoor onderzoeken.
  3. Bij het auditeren van openbare werken zal de rekenkamer de ontwikkeling van geschikte managementpraktijken voor openbare werken promoten.
  4. Audits van openbare werken moeten niet enkel de rechtmatigheid van uitgaven onderzoeken, maar ook de efficiëntie van het bouwmanagement en de kwaliteit van de werkzaamheden.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00121


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif