Er worden aanzienlijke middelen geïnvesteerd in elektronische dataverwerkingsvoorzieningen, dus daar moeten audits op uitgevoerd worden. Dergelijke systeemgerichte audits zullen onder andere de volgende aspecten onder de loep nemen: de systeemvoorwaardenanalyse, het zuinig gebruik van dataverwerkingsapparatuur, aanwending van gespecialiseerd personeel (bij voorkeur intern personeel van de geauditeerde overheidsinstantie zelf), misbruikpreventie en de relevantie van de geproduceerde informatie.


INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00122


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif