1. Wanneer de overheid haar economische activiteiten uitbreidt, leidt dat ook vaak tot de oprichting van privaatrechtelijke ondernemingen. Ook die ondernemingen moeten onderhevig zijn aan audits van de rekenkamer als de overheid een aanzienlijk aandeel ervan bezit (vooral als het een meerderheidsaandeel betreft) of grote invloed heeft binnen de onderneming.
  2. Dergelijke audits dienen ex-post te worden uitgevoerd en de zuinigheid, de efficiëntie en de doeltreffendheid te onderzoeken.
  3. Bij de rapportering aan het parlement en de bevolking over dergelijke ondernemingen, moet rekening gehouden worden met opgelegde beperkingen ter bescherming van industriële en handelsgeheimen.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00123


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif