1. Traditioneel is het de taak van rekenkamers om de wettigheid en rechtmatigheid van het financieel management en de boekhouding te auditeren.
  2. Naast dit audittype, dat niet minder belangrijk geworden is, bestaat nog een tweede, even belangrijk audittype, de performantie-audit. Via een performantie-audit worden de performantie, zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid van het overheidsapparaat beoordeeld. Performantie-audits beslaan niet enkel financiële werkzaamheden, maar het totaalpakket van overheidsactiviteiten. Daartoe worden dus ook zowel de organisatorische als administratieve systemen gerekend.
  3. Wettigheid, rechtmatigheid, zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid van het financieel management zijn de doelstellingen van de rekenkamer en elk van die doelstellingen is even belangrijk. Elke rekenkamer dient echter voor elke geval haar eigen prioriteiten te stellen.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai0014


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif