1. Rekenkamers kunnen hun taken pas objectief en doeltreffend uitvoeren als ze onafhankelijk werken van de geauditeerde instantie en beschermd zijn tegen externe invloeden.
  2. Hoewel overheidsinstanties nooit helemaal onafhankelijk kunnen zijn omdat zij deel uitmaken van de staat als geheel, moeten rekenkamers toch functioneel en organisatorisch onafhankelijk zijn om hun taken te kunnen uitvoeren.
  3. De oprichting en de graad van onafhankelijkheid van een rekenkamer moet vastgelegd zijn in de grondwet, eventueel aangevuld met bijzonderheden in de wetgeving. In het bijzonder moet een hooggerechtshof voldoende rechtsbescherming garanderen tegen schending van de onafhankelijkheid en het auditmandaat van de rekenkamer.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai0015


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif