1. De onafhankelijkheid van een rekenkamer houdt onlosmakelijk ook de onafhankelijk-heid van haar leden in. Leden zijn personen die beslissingen moeten nemen voor een rekenkamer en verantwoording moeten kunnen afleggen voor die beslissingen aan derden; m.a.w. de leden van een collegiaal orgaan of het hoofd van een eenhoofdig georganiseerde rekenkamer.
  2. De onafhankelijkheid van de leden moet vastgelegd zijn in de grondwet. Met name de procedures voor ontslag moeten eveneens opgetekend zijn in de grondwet en mogen geen afbreuk doen aan de onafhankelijkheid van de leden. De wijze van aanwerving en ontslag kan variëren naargelang de grondwettelijke structuur van elk land.
  3. Auditeurs van een rekenkamer mogen tijdens hun loopbaan niet beïnvloed worden door en moeten onafhankelijk zijn van de geauditeerde instanties.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai0016


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif