1. Rekenkamers hebben recht op de financiële middelen die nodig zijn om hun taken uit te voeren.
  2. Indien nodig hebben rekenkamers het recht om rechtstreeks extra financiële middelen te vragen aan de overheidsinstantie die instaat voor de begroting.
  3. Rekenkamers hebben het recht om de hen toegewezen financiële middelen te gebruiken naar eigen goeddunken (door middel van een eigen begroting).

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai0017


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif