De grondwet en wetgeving moet de onafhankelijkheid van rekenkamers garanderen en daarmee ook een bijzonder hoge graad van autonomie en initiatiefrecht, zelfs wanneer de rekenkamer in opdracht van het parlement werkt. De verhouding tussen het parlement en de rekenkamer moet ook worden verankerd in de grondwet naargelang de omstandigheden en voorwaarden in elk land.


INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai0018


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif