Artikel 18. Grondwettelijke basis van auditbevoegdheden, audits van het publiek financieel management

Artikel 19. Audit van overheidsdiensten en andere instellingen in het buitenland

Artikel 20. Fiscale audits

Artikel 21. Openbare contracten en openbare werken

Artikel 22. Audit van apparatuur voor informatieverwerking

Artikel 23. Private ondernemingen met overheidsparticipatie

Artikel 24. Audit van gesubsidieerde instellingen

Artikel 25. Audit van internationale en supranationale instanties


INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai001vii


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif