INTOSAI ref. De Verklaring van Mexico over de onafhankelijkheid van rekenkamers(pdf) (ISSAI-P10).
#tagcoding hashtag: #issai01


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif