De onafhankelijkheid van het hoofd van de rekenkamer en de leden (van collegiale rekenkamers), inclusief vaste benoeming en gerechtelijke onschendbaarheid bij het normaal vervullen van hun taken.

De toepasselijke wetgeving specificeert de voorwaarden voor benoeming, herbenoeming, aanwerving, ontslag en pensionering van de hoofden van rekenkamers en van de leden van collegiale rekenkamers, die

  • benoemd, herbenoemd of ontslagen zijn volgens een procedure die hun onafhankelijkheid garandeert ten opzichte van de uitvoerende macht (cf. ISSAI-11 Richtlijnen en goede praktijken betreffende de onafhankelijkheid van rekenkamers);
  • benoemd zijn voor een voldoende lange en vaste termijn, zodat ze hun mandaten kunnen vervullen zonder angst voor vergelding; en
  • immuun zijn voor vervolging voor eender welke daad, in het heden of het verleden, die het resultaat is van het normaal vervullen van hun plichten.

INTOSAI ref. De Verklaring van Mexico over de onafhankelijkheid van rekenkamers(pdf) (ISSAI-P10).
#tagcoding hashtag: #issai012


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif