Onbeperkte toegang tot informatie

Rekenkamers moeten gepaste bevoegdheden hebben zodat zij tijdige, onbelemmerde, rechtstreekse en gratis toegang hebben tot al de noodzakelijke documentatie en informatie, zodat zij hun statutaire verplichting naar behoren kunnen vervullen.


INTOSAI ref. De Verklaring van Mexico over de onafhankelijkheid van rekenkamers(pdf) (ISSAI-P10).
#tagcoding hashtag: #issai014


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif