Het recht en de plicht om hun bevindingen te rapporteren

Rekenkamers moeten de bevindingen van hun audits onbelemmerd kunnen rapporteren. Ze moeten bij wet verplicht worden om minsten eenmaal per jaar verslag uit te brengen over hun auditresultaten.


INTOSAI ref. De Verklaring van Mexico over de onafhankelijkheid van rekenkamers(pdf) (ISSAI-P10).
#tagcoding hashtag: #issai015


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif