De vrijheid om de inhoud en keuze van het tijdstip van auditverslagen te kiezen en om ze te verspreiden

Rekenkamers hebben de vrijheid om de inhoud van hun auditverslagen te bepalen.

Rekenkamers hebben de vrijheid om opmerkingen en aanbevelingen te formuleren in hun auditverslagen, zolang ze naar behoren rekening houden met de standpunten van de geauditeerde instantie.

De wetgeving moet minimumcriteria formuleren voor auditrapportering en verder ook, waar nodig, specifieke zaken die onderhevig moeten zijn aan een formeel auditoordeel of -certificaat.

Rekenkamers hebben de vrijheid om het tijdstip te kiezen waarop ze hun bevindingen rapporteren, behalve waar de wetgeving specifieke rapporteringsvereisten voorschrijft.

Rekenkamers mogen ingaan op specifieke verzoeken om onderzoek of audit die de wetgevende macht, een parlementaire commissie of de regering doen.

Rekenkamers hebben de vrijheid om hun verslagen te verspreiden, zodra ze formeel voorgelegd zijn aan de gepaste overheidsinstantie, zoals is voorgeschreven in de wetgeving.


INTOSAI ref. De Verklaring van Mexico over de onafhankelijkheid van rekenkamers(pdf) (ISSAI-P10).
#tagcoding hashtag: #issai016


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif