Het bestaan van doeltreffende opvolgingsmechanismen voor de aanbevelingen van rekenkamers

Rekenkamers rapporteren aan de wetgevende macht, parlementaire commissies of de bestuursraad van de geauditeerde instelling, wanneer dat gepast is. Ze volgen verder op of er rekening wordt gehouden met hun aanbevelingen voor corrigerende maatregelen.

Rekenkamers hebben hun eigen intern opvolgingssysteem om te garanderen dat de geauditeerde instanties naar behoren gevolg geven aan de opmerkingen en aanbevelingen van de rekenkamer, maar ook die van de wetgevende macht, parlementaire commissies of de bestuursraad van de geauditeerde instantie, wanneer dat gepast is.

Rekenkamers leggen hun opvolgingsverslagen voor aan de wetgevende macht, parlementaire commissies of de bestuursraad van de geauditeerde instantie, wanneer dat gepast is, zodat die instanties eventuele actie kunnen overwegen, zelfs als de rekenkamer zelf statutair bevoegd zijn om hun bevindingen op te volgen en sancties uit te vaardigen.


INTOSAI ref. De Verklaring van Mexico over de onafhankelijkheid van rekenkamers(pdf) (ISSAI-P10).
#tagcoding hashtag: #issai017


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif