Financiële en bestuurlijke/administratieve zelfstandigheid en de beschikbaarheid van gepaste menselijke, materiële en financiële middelen

De noodzakelijk menselijke, materiële en financiële middelen moeten in redelijke mate beschikbaar zijn voor rekenkamers. De uitvoerende macht mag geen controle over of rechtstreekse toegang hebben tot deze middelen. Rekenkamers beheren hun eigen budget en verdelen het op gepaste wijze.

De wetgevende macht of een parlementaire commissie moeten garant staan voor de toebedeling van voldoende middelen aan de rekenkamer zodat die haar mandaat kan vervullen.

Rekenkamers hebben het recht om rechtstreeks beroep te doen op de wetgevende macht als de voorziene middelen niet volstaan om het mandaat van de rekenkamer te vervullen.


INTOSAI ref. De Verklaring van Mexico over de onafhankelijkheid van rekenkamers(pdf) (ISSAI-P10).
#tagcoding hashtag: #issai018


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif