#issai020 - Inleiding

Principes
#issai021 - Principe 1: Rekenkamers moeten taken uitvoeren binnen een wettelijk kader dat rekenschap en transparantie verzekert
#issai022 - Principe 2. Rekenkamers moeten hun mandaat, taken, missie en strategie openbaar maken
#issai023 - Principe 3. Rekenkamers moeten objectieve en transparante auditstandaarden, -procedures en -methoden aannemen
#issai024 - Principe 4: Rekenkamers moeten hoge integriteits- en ethische standaarden toepassen op personeel van alle niveaus
#issai025 - Principe 5: Rekenschaps- en transparantieprincipes worden niet geschonden als rekenkamers opdrachten delegeren
#issai026 - Principe 6: Rekenkamers moeten hun activiteiten op een zuinige, efficiënte, doeltreffende manier beheren ...
#issai027 - Principe 7: Rekenkamers rapporteren openbaar over auditbevindingen & algemene conclusies bij overheidsactiviteiten
#issai028 - Principe 8: Rekenkamers moeten tijdig en uitgebreid over hun activiteiten en auditbevindingen communiceren ...
#issai029 - Principe 9: Rekenkamers moeten gebruik maken van extern onafhankelijk advies om kwaliteit van hun werk te verhogen


INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai02


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif