Principe 1

Rekenkamers moeten hun taken uitvoeren binnen een wettelijk kader dat rekenschap en transparantie verzekert.

 • Rekenkamers moeten beschikken over richtinggevende wetgeving en regelgeving die hun verantwoordings- en rekenschapsplicht vastlegt.
 • Dergelijke wetgeving en regelgeving beslaat doorgaans
  1. de auditbevoegdheid, het auditdomein en de taken van de rekenkamer,
  2. voorwaarden rond de benoeming en het ontslag van het hoofd van de rekenkamer en leden van collegiale rekenkamers,
  3. de functionele en financiële managementvoorwaarden van de rekenkamer,
  4. de tij-dige publicatie van auditrapporten,
  5. het toezicht op de activiteiten van de reken-kamer, en
  6. het evenwicht tussen openbare toegang tot informatie en de vertrouwelijkheid van auditbewijsmateriaal en andere informatie over de rekenkamers.

INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai021

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.





en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif