Principe 2

Rekenkamers moeten hun mandaat, taken, missie en strategie openbaar maken.

Rekenkamers maken hun mandaat, missies, organisatie, strategie en verhouding tot diverse belanghebbers, inclusief de wetgevende en uitvoerende macht, beschikbaar voor de burgers.

  • De voorwaarden voor de benoeming, herbenoeming, pensionering en ontslag van het hoofd van de rekenkamer en de leden van collegiale rekenkamers moeten openbaar worden gemaakt.
  • Rekenkamers worden aangemoedigd om basisinformatie over hun mandaat, taken, missie, strategie en activiteiten openbaar te publiceren in zowel hun nationale taal/talen als in een van de officiële talen van INTOSAI.

INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai022

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif