Principe 3

Rekenkamers moeten objectieve en transparante auditstandaarden, -procedures en -methoden aannemen

  • Rekenkamers moeten standaarden en methodes aannemen die overeenstemmen met de fundamentele auditprincipes van INTOSAI, uitgewerkt in de Internationale Standaarden voor Rekenkamers (ISSAI).
  • Rekenkamers moeten bekendmaken welke standaarden en methodes dat zijn en hoe ze die hanteren.
  • Rekenkamers moeten de scope van de auditactiviteiten, die zij uitvoeren binnen hun mandaat en op basis van hun risicoanalyses en planningsprocedures, bekendmaken.
  • Rekenkamers moeten communiceren met de geauditeerde instantie over de normen waarop zij hun oordelen zullen baseren.
  • Rekenkamers moeten de geauditeerde instantie op de hoogte houden van de onderzoeksvragen, methoden en bevindingen van hun audits.
  • De auditbevindingen van rekenkamers moeten onderhevig zijn aan tegensprekelijkheidsprocedures en de geauditeerde instantie moet steeds het recht hebben om de aanbevelingen van rekenkamers te bespreken of erop te reageren.
  • Rekenkamers moeten beschikken over doeltreffende opvolgingsprocedures en rapporteren over hun aanbevelingen om te garanderen dat de geauditeerde instanties op gepaste wijze omgaan met hun opmerkingen en aanbevelingen, alsook die van het parlement (ISSAI 10 over onafhankelijkheid – principe #issai017 - Principe 7: Het bestaan van doeltreffende opvolgingsmechanismen voor de aanbevelingen van rekenkamers).
  • De opvolgingsprocedures van rekenkamers moeten de geauditeerde instantie toelaten zelf informatie te delen over hun bijsturingen of over redenen om niet bij te sturen.
  • Rekenkamers moeten een gepast kwaliteitsborgingsysteem toepassen voor hun auditactiviteiten en rapportering en moeten dat systeem regelmatig onafhankelijk laten evalueren.

INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai023

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif