Principe 4

Rekenkamers moeten hoge integriteits- en ethische standaarden toepassen op personeel van alle niveaus

  • Rekenkamers moeten ethische regels of codes, beleidslijnen en praktijken hanteren die overeenkomen met ISSAI 30, Ethische Code. Die ethiek wordt uitvoerig besproken in de Internationale Standaarden voor Rekenkamers (ISSAI).
  • Rekenkamers moeten interne belangenconflicten en corruptie voorkomen en hun activiteiten moeten legaal en transparant zijn.
  • Rekenkamers moeten ethisch goed gedrag promoten doorheen de hele organisatie.
  • De ethische vereisten en verplichtingen voor auditeurs, magistraten (in een Napoleontisch model), ambtenaren en anderen moeten worden gepubliceerd.

INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai024

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif