Principe 5

Rekenkamers moeten ervoor zorgen dat deze rekenschaps- en transparantieprincipes niet geschonden worden als ze opdrachten delegeren.

  • Rekenkamers moeten ervoor zorgen dat uitbestedingscontracten deze rekenschaps- en transparantieprincipes niet schenden.
  • Uitbesteding van expertise en auditactiviteiten aan externe instanties, hetzij in de openbare, hetzij in de private sector, valt onder de verantwoordelijkheid van de rekenkamer en is onderhevig aan ethische beleidslijnen (i.h.b. belangenconflicten) en beleidslijnen die garant staan voor integriteit en onafhankelijkheid.

INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai025

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif