Principe 6

Rekenkamers moeten hun activiteiten op een zuinige, efficiënte, doeltreffende manier beheren en in overeenstemming met de wet en regelgeving, en rapporteren daarover in het openbaar.

  • Rekenkamers moeten goede managementpraktijken hanteren, inclusief gepaste interne beheersing van hun financieel management en activiteiten. Dat kan interne audits en andere maatregelen inhouden, zoals beschreven in INTOSAI GOV 9100.
  • De jaarrekeningen van rekenkamers moeten worden gepubliceerd en onderhevig zijn aan externe onafhankelijke audit of evaluaties door het parlement.
  • Rekenkamers moeten beoordelingen maken en rapporteren over hun activiteiten en performantie op alle vlakken, zoals financiële audits, rechtmatigheidsaudits, gerechtelijke activiteiten (voor rekenkamers van het Napoleontisch model), performantie-audits, programma-evaluatie en conclusies over overheidsactiviteiten.
  • Rekenkamers moeten de nodige vaardigheden en competenties onderhouden en ontwikkelen om hun missie te volbrengen en hun taken te vervullen.
  • Rekenkamers moeten hun toegewezen budget publiceren en rapporteren over de herkomst van hun financiële middelen (toewijzing door het parlement, algemene begroting, Ministerie van Financiën, agentschappen, vergoedingen en over de manier waarop ze gebruikt worden.
  • Rekenkamers moeten controles uitvoeren naar en rapporteren over de efficiëntie en doeltreffendheid waarmee zij hun financiële middelen gebruiken.
  • Rekenkamers kunnen ook gebruik maken van auditcomités, bestaande uit een meerderheid van onafhankelijke leden, om hun financieel management en hun rapporteringsprocedures te beoordelen en verbeteren.
  • Rekenkamers kunnen gebruik maken van performantie-indicatoren om de waarde van hun auditwerk voor het parlement, de burgers en andere belanghebbenden in te schatten.
  • Rekenkamers moeten op de hoogte blijven van hun publieke zichtbaarheid, resultaten en impact via externe feedback.

INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai026

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif