Principe 7

Rekenkamers moeten openbaar rapporteren over hun auditbevindingen en algemene conclusies bij overheidsactiviteiten.

  • Rekenkamers moeten hun auditconclusies en –aanbevelingen publiceren, tenzij ze beschouwd worden als van vertrouwelijke aard door specifieke wetgeving of regelgeving.
  • Rekenkamers moeten rapporteren over de opvolgingsmaatregelingen die zijn genomen naar aanleiding van hun aanbevelingen.
  • Rekenkamers die als rechtbanken functioneren, moeten rapporteren over de sancties en straffen die uitgevaardigd zijn tegen rekenplichtigen.
  • Rekenkamers moeten ook openbaar rapporteren over de algemene resultaten van hun audits, bijvoorbeeld de uitvoering van de algemene begroting door de overheid, de financiële toestand en verrichtingen, algemene financiële vooruitgang en professionele capaciteit, als dat binnen hun wettelijk kader past.
  • Rekenkamers moeten sterke banden onderhouden met de relevante parlementaire comités, zodat ze kunnen helpen om hun begrip van auditverslagen en -conclusies te vergroten en gepast te reageren.

INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai027

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif