Principe 8

Rekenkamers moeten tijdig en uitgebreid over hun activiteiten en auditbevindingen communiceren via de media, websites en op andere manieren.

  • Rekenkamers moeten openlijk communiceren met de media of andere geïnteresseerde partijen over hun activiteiten en auditbevindingen en moeten zichtbaar zijn op het openbare speelveld.
  • Rekenkamers moeten publieke en academische interesse naar hun belangrijkste conclusies aanmoedigen.
  • Samenvattingen van auditverslagen en gerechtelijke uitspraken moeten beschikbaar zijn in een van de officiële talen van INTOSAI, alsook in de nationale taal/talen.
  • Rekenkamers moeten hun audits tijdig starten en uitvoeren, en moeten er tijdig over rapporteren. Het komt de transparantie en rekenschap ten goede als het auditwerk en de betrokken informatie niet achterhaald zijn.
  • Rapporten van rekenkamers moeten beschikbaar en begrijpelijk zijn voor het brede publiek aan de hand van verscheidene hulpmiddelen (bijvoorbeeld samenvattingen, grafische voorstellingen, videopresentaties, persberichten).

INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai028

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif