Principe 9

Rekenkamers moeten gebruik maken van extern onafhankelijk advies om de kwaliteit en geloofwaardigheid van hun werk te verhogen.

  • Rekenkamers moeten de Internationale Standaarden voor Rekenkamers (ISSAI) naleven en voortdurend bijleren via externe begeleiding of expertise streven.
  • Rekenkamers kunnen een beroep doen op een externe onafhankelijke evaluatie van hun activiteiten en hun toepassing van de standaarden. Daartoe kunnen ze gebruik maken van peerreview.
  • Rekenkamers kunnen gebruik maken van externe experten om onafhankelijk deskundig advies te verkrijgen, inclusief advies over technische materie betreffende audits.
  • Rekenkamers moeten openbaar rapporteren over de resultaten van peerreviews en onafhankelijke externe evaluaties.
  • Rekenkamers kunnen voordeel halen uit gezamenlijke of parallelle audits.
  • Rekenkamers kunnen bijdragen aan de verbetering van de professionele capaciteit van het financieel management door de kwaliteit van hun werk te verhogen.

INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai029

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif