9a) Ethische waarde Integriteit
Samengevat leidend principe eerlijk, betrouwbaar, te goeder trouw en in het algemeen belang handelen
Toepassingsleidraad
("ouder"
4. [Toepassingsleidraad voor] Fundamentele ethische waarden)
- 24. Vereisten op het niveau van de Rekenkamer
- 25. Vereisten op het niveau van rekenkamerpersoneel
- 26. Toepassingsleidraad op het niveau van de Rekenkamer
- 27. Toepassingsleidraad op het niveau van rekenkamerpersoneel
- 28. Integriteit kwetsbaarheden
- 30. Verantwoordelijkheden van het personeel ten aanzien van de integriteit van rekenkamers

INTOSAI ref. Ethische code(pdf) (ISSAI-P30).
#tagcoding hashtag: #issai039a


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif