9a) Ethische waarde Onafhankelijkheid en objectiviteit
Samengevat leidend principe vrij zijn van omstandigheden of invloeden die een compromis sluiten of kunnen worden gezien als compromitterend voor het vormen van een professioneel oordeel en het handelen op een onpartijdige manier
Toepassingsleidraad
("ouder"
4. [Toepassingsleidraad voor] Fundamentele ethische waarden)

34. Vereisten op het niveau van de Rekenkamer
35. Vereisten op het niveau van rekenkamerpersoneel
36. Toepassingsleidraad
38. Toepassingsleidraad op het niveau van de Rekenkamer
41. Toepassingsleidraad op het niveau van rekenkamerpersoneel:
Situaties met bedreigingen voor onafhankelijkheid en objectiviteit:


INTOSAI ref. Ethische code(pdf) (ISSAI-P30).
#tagcoding hashtag: #issai039b


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif