9a) Ethische waarde Bekwaamheden
Samengevat leidend principe kennis en vaardigheden verwerven en behouden die geschikt zijn voor de rol, en handelen in overeenstemming met de toepasselijke normen en met de nodige zorgvuldigheid
Toepassings-leidraad
("ouder"
4. [Toepassingsleidraad voor] Fundamentele ethische waarden)

50. Vereisten op het niveau van de Rekenkamer
51. Vereisten op het niveau van rekenkamerpersoneel
52. Toepassingsleidraad op het niveau van de Rekenkamer

57. Toepassingsleidraad op het niveau van rekenkamerpersoneel


INTOSAI ref. Ethische code(pdf) (ISSAI-P30).
#tagcoding hashtag: #issai039c


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif