9a) Ethische waarde Professioneel gedrag
Samengevat leidend principe om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en conventies, en om elk gedrag te vermijden dat de Rekenkamer in diskrediet kan brengen
Toepassingsleidraad
("ouder"
4. [Toepassingsleidraad voor] Fundamentele ethische waarden)
59. Vereisten op het niveau van de Rekenkamer
60. Vereisten op het niveau van rekenkamerpersoneel
61. Toepassingsleidraad
62. Toepassingsleidraad op het niveau van de Rekenkamer
64. Toepassingsleidraad op het niveau van rekenkamerpersoneel

INTOSAI ref. Ethische code(pdf) (ISSAI-P30).
#tagcoding hashtag: #issai039d


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif