9a) Ethische waarde Vertrouwelijkheid en transparantie
Samengevat leidend principe om informatie op passende wijze te beschermen, en dit in evenwicht te brengen met de behoefte aan transparantie en verantwoordingsplicht
Toepassings-leidraad
("ouder"
4. [Toepassingsleidraad voor] Fundamentele ethische waarden)
70. Vereisten op het niveau van de Rekenkamer
71. Vereisten op het niveau van rekenkamerpersoneel
72. Toepassingsleidraad op het niveau van de Rekenkamer
74. Toepassingsleidraad op het niveau van rekenkamerpersoneel

INTOSAI ref. Ethische code(pdf) (ISSAI-P30).
#tagcoding hashtag: #issai039e


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif