24. Overheidsaudits zijn onmisbaar voor de overheidsadministratie, want het management van overheidsmiddelen is een kwestie van vertrouwen. De verantwoordelijkheid voor het management van overheidsmiddelen, overeenkomstig de beoogde doelen, wordt toevertrouwd aan een instantie of persoon die in naam van de burger handelt. Overheidsaudits vergroten het vertrouwen van de doelgroep door informatie en onafhankelijke, neutrale beoordelingen aan te bieden over afwijkingen van aanvaarde standaarden of principes van behoorlijk bestuur.

Alle overheidsaudits omvatten dezelfde basiselementen: de auditeur, de verantwoordelijke partij, de doelgroep (de drie partijen van de audit), beoordelingsnormen voor het behandelde onderwerp en de uiteindelijke informatie die over het auditonderwerp verzameld wordt. Ze kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën van auditopdrachten: attesteringsopdrachten en directe beoordelingsopdrachten.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai100iv


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif