Financiële audits streven ernaar te bepalen of de financiële informatie van een instantie voor-gelegd is in overeenstemming met het toepasselijke financiële rapporteringskader en de re-gelgeving. Daartoe worden voldoende en gepaste bewijzen verzameld zodat de auditeur in staat is een oordeel te formuleren over de vraag of er in de financiële informatie geen sprake is van afwijkingen van materieel belang door fraude of vergissingen.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai122a


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif