Performantie-audits gaan na of interventies, programma’s uitgevoerd worden en instanties werken in overeenstemming met de principes van de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffend-heid en of er ruimte voor verbetering is. Performantie wordt beoordeeld aan de hand van geschikte normen en de oorzaken van afwijkingen van die normen, of andere problemen, worden geanalyseerd. Het doel is om de voornaamste auditvragen te beantwoorden en aan-bevelingen voor verbetering te formuleren.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai122b


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif