Rechtmatigheidsaudits gaan na of een bepaald auditonderwerp voldoet aan de regelgevingen die als normen vastgesteld zijn. Dat gebeurt door te controleren of activiteiten, financiële transacties en informatie in alle materiële opzichten voldoen aan de regelgeving van de ge-auditeerde instantie. Voorbeelden van dergelijke regelgeving zijn regels, wetten, begrotings-resoluties, beleidslijnen, gevestigde codes, overeengekomen voorwaarden of de algemene principes die een gezond financieel overheidsmanagement en het gedrag van ambtenaren regelen.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai122c


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif