25. Minstens drie partijen zijn betrokken bij overheidsaudits: de auditeur, de verantwoordelijke partij en de doelgroep. De verhouding tussen de partijen moet gezien worden binnen de context van het specifieke constitutionele kader voor elk audittype.

  • De auditeur: Bij overheidsaudits wordt de auditeursrol vervuld door het hoofd van de rekenkamer en door personen aan wie de taak om de audits uit te voeren gedelegeerd is. De algemene verantwoordelijkheid voor overheidsaudits wordt bepaald door het mandaat van elke rekenkamer.
  • De verantwoordelijke partij: Bij overheidsaudits bepaalt het (grond)wettelijke kader de relevante verantwoordelijkheden. De verantwoordelijke partijen kunnen verantwoordelijk zijn voor de informatie over het auditonderwerp, het management van het audi-tonderwerp of de opvolging van aanbevelingen. Het kan gaan om individuen of organisaties.
  • De doelgroep: De individuen, organisaties of groeperingen daarvan voor wie de auditeur het auditrapport publiceert. Het kan gaan om parlementen, toezichtinstanties, diegene die met het bestuur zijn belast of de burger.

INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai125


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif